Slanje novčane doznake ka inostranstvu možete izvršiti u Banci Poštanskoj štedionici, AIK Banci, menjačnicama VIP, Gonzo, Dunav i Alta.

Slanje novca se vrši na šalterima banaka i menjačnica u dinarima (RSD)

Prilikom uplate novca korisnik ne mora posedovati račun otvoren u banci

Proviziju za uslugu slanja novca plaća samo pošiljalac prilikom slanja istog

Posebna ponuda i niže tarife za slanje novca ka zemljama u regionu.

Cenovnik slanja novca iz Srbije ka inostranstvu

u Crnu Goru, Makedoniju, BiH, Hrvatsku, Rusiju, Belorusiju, Ukrajinu, Albaniju, Jermeniju, Gruziju, Bugarsku, Grčku i na teritoriju Kosova

Iznos za slanje (RSD)

Naknada (RSD)

          Od       

            0.01

  12,500.01

  25,000.01

  42,000.01

  64,000.01

  84,000.01

  90,000.01  

105,000.01 

125,000.01

150,000.01

250,000.01 

Do

  12,500.00

  25,000.00

  42,000.00

  64,000.00

  84,000.00

  90,000.00

105,000.00

125,000.00

150,000.00

250,000.00

580,000.00

650.00

1,200.00

1,600.00

  2,300.00

3,500.00

3,700.00

4,000.00

4,300.00

4,600.00

4,900.00

7,000.00

Za ostale zemlje u okviru

mreže

Iznos za slanje (RSD)

Naknada (RSD)

            Od 

             0.01

9,000.01

16,000.01

26,000.01

32,000.01

41,000.01

55,000.01

65,000.01

80,000.01

90,000.01

105,000.01

125,000.01

150,000.01

250,000.01

    Do

9,000.00

16,000.00

26,000.00

32,000.00

41,000.00

55,000.00

65,000.00

80,000.00

90,000.00

105,000.00

125,000.00

150,000.00

250,000.00

580,000.00

700.00

1,200.00

1,700.00

2,100.00

2,700.00

3,000.00

3,500.00

3,900.00

4,500.00

5,000.00

5,500.00

6,000.00

7,000.00

8,500.00

Ria Money Transfer ostvaruje prihod i od kursnih razlika prilikom konverzije valuta. Informacije o kursu možete dobiti na uplatnom mestu.

 

Uputstvo za slanje novca

Podnesite zahtev

Podnesite zahtev za slanje novca i blagajniku na uvid dajte lični dokument

Saopštite podatke

Ukoliko ste saglasni sa uslovima transfera, izvršite isplatu novca

Pošaljite PIN primaocu

Nakon prijema PIN broja, saopštite primaocu PIN broj i iznos sa priznanice

ZAŠTITITE SE OD POTENCIJALNE PREVARE PRILIKOM SLANJA NOVCA

Novac šaljite isključivo članovima porodice i osobama koje lično poznajete!

  • Ne saopštavajte podatke o transakciji (PIN, ime primaoca), nikom osim licu kome šaljete novac;

  • Ne šaljite novac osobama koje lično ne poznajete;

  • Ne šaljite novac osobama koje traže od vas da im pošaljete novac koji će oni uručiti osobi kojoj je novac namenjen, a koja „nije u mogućnosti da primi novac na svoje ime“;

  • Ne šaljite osobama koje se predstavljaju kao predstavnici dobrotvornih (humanitarnih) organizacija i traže da donaciju pošaljete lično njima;

  • Ne šaljite osobama koje se pozivaju na razloge hitnosti (smrtni slučaj, lečenje i slično), pre nego što proverite da li su navodi istiniti;

  • Ne šaljite novac u cilju plaćanja za kupovinu preko interneta;

  • Ne šaljite novac kao uslugu trećem licu, koje ne želi novac da pošalje lično, nego za to angažuje vas, a naročito ako vam za tu uslugu nudi novčanu naknadu. 

© 2019 TransferNova, All Rights Reserved

Potrebna Vam je pomoć ?  Kontaktirajte nas na 011/ 4230 - 201